Klarup Vandværk

Vi har holdt generalforsamling. Referater, regnskab, budget og takstblade er lagt ind på de sædvanlige faneblade. Regulativ og vedtægter er uændrede i forhold til de foregående år.


Hårdhed i vand 

Flere medlemmer har klaget over hårdheden i vandet hos Klarup Vandværk. Sagen er behandlet hos Miljø- og Energiudvalget i 2019 og Klarup Vandværk følger de anbefalinger der gives på dette link


Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net


Her findes regulativ og vedtægter


Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2022