Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a.


Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net

Sidste nyt

Klarup Vandværk har afholdt sin årlige generalforsamling. Referat af generalforsamling findes under fanebladet "Beretninger"

Årsrapport 2018 samt budget 2019 ligger under fanebladet "Regnskab"

Klarup Vandværks takster for 2019 er nu godkendt af Aalborg Kommune. 

De nye takstblade ligger på fanebladet "Takstblad.
Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2019