Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a.Klarup Vandværk har planlagt generalforsamling den 27. februar 2020. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i

 hænde senest den 15. januar.


Vores nye vandværk på Nørkæret er sat i drift. Det kan

medføre vi igen får brunt/rødt vand i nogle områder. 

Vandet er ikke sundhedsfarligt på nogen måder, men erfaringen 

fra de seneste måneder viser, at det kan farve vasketøj. Vi beklager 

for generne, men det er nødvendigt for at sikre byens vandforsyning


Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net


Under fanebladet "Takstblad" findes de nye priser for Anlæg af nye tilslutninger og drift for tilsluttede medlemmer.


Her findes regulativ og vedtægter

Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2020