Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a.


 

Klarup Vandværk a.m.b.a.

 

afholder ordinær

 

Generalforsamling

 

på Klarup Kro

 

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:30

 

Med følgende dagsorden:

 

                            1. Valg af dirigent

                            2. Beretning for 2019

                            3. Regnskab 2019 til godkendelse

                            4. Budget 2020 til godkendelse

                            5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

                            6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                            7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

                            8. Indkomne forslag

                                 Ingen

                            9. Eventuelt

                               

Regnskab 2019 kan hentes hos kassereren Hellebækvej 30 fra 15.02.2020

 

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe samt en rullepølse- og ostemad

   

Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net


Under fanebladet "Takstblad" findes de nye priser for Anlæg af

 nye tilslutninger og drift for tilsluttede medlemmer.


Her findes regulativ og vedtægter

Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2020