Klarup Vandværk


Klarup Vandværk har afholdt generalforsamling. Regnskab og budget ligger
 under fanebladet Regnskab. Referat er snart underskrevet.
Takstblade er opdateret og findes under fanebladet "Takstblad"


Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net


Her findes regulativ og vedtægter


Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2023