Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a.


Klarup Vandværk har afholdt sin årlige generalforsamling. Referat findes på fanebladet "beretninger" under 2019. Regnskab og budget ligger på fanebladet "Regnskab". 


Hårdhed i vand 

Flere medlemmer har klaget over hårdheden i vandet hos Klarup Vandværk. Sagen er behandlet hos Miljø- og Energiudvalget i 2019 og Klarup Vandværk følger de anbefalinger der gives på dette link. Læs evt. også vores blad vedr. samme emne. Bladet ligger senest uge 27 i din postkasse. 


Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net


Her findes regulativ og vedtægterUnder fanebladet "Takstblad" findes de nye priser for Anlæg af  nye tilslutninger og drift for tilsluttede medlemmer.


Klarup Vandværk samarbejder med andre 

værker i Aalborg Kommune om at beskytte vort grundvand.

 Læs mere her

Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2020